Scientist

Darko Marinković
IT
Darko Marinković rođen 1981. godine u Doboju, diplomirao matematiku i informatiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Ima višegodišnje iskustvo u primjeni matematičkih i statističkih metoda i tehnika rada sa podacima s ciljem kreiranja inovativnih rješenja u različitim domenima primjene – SmartCity, obrazovanje, FinTech, energetika, ... Trenutno je Rukovodilac Lanaco AI/ML laboratorije i potpuno posvećen istraživanju primjenjivosti posljednjih tehnološkoh trendova vještačke inteligencije u rješavanju poslovnih problema.
Prof.dr. Jasmin Halebić
Profesor
Dr. sc. Jasmin Halebić je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici na naučnoj oblasti Ekonomska teorija i politika na predmetima: Makroekonomija, Mikroekonomija, Ekonomika preduzeća na I ciklusu, te Lokalni ekonomski razvoj i Ekonomija javnog sektora na II ciklusu studija. Doktorirao je na Univerzitetu u Zenici 2009. g. na temu uloge ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Usavršavao se na dodatnim edukacijama iz oblasti razvojnih evaluacija i javnih finansija. Radove objavljuje u naučnim časopisima kao što su: South East Europen Journal of Economics and Business, i Economics/Ekonomija. Autor je tri knjige: Kockanje – socioekonomski efekti; Makroekonomija – dobre strane te Značaj ekonomskih institucija, kao i više desetina naučnih i stručnih radova. Upravljao je i učestvovao u značajnim naučnim, istraživačkim i stručnim projektima u zemlji i inostranstvu. Aktivan je konsultant za domaće i međunarodne organizacije: UNDP, UNICEF i druge. Učestvovao na više naučnih domaćih i međunarodnih konferencija u svojstvu autora i predavača. Savjetovao studente II i III ciklusa studija u mentorstvima magistarskih radova i doktorskih disertacija. Obnašao dužnosti dekana Ekonomskog fakulteta, prodekana za naučno-istraživački rad i člana Senata Univerziteta u Zenici, zatim ministra finansija u Kantonu Sarajevo i člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH.
Prof. dr. sc. Zdenko Klepić
Profesor
Prof. dr. sc. Zdenko Klepić (Bugojno, 1963.) je prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Mostaru, te redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu. Bavi se proučavanjem Menadžmenta i Poduzetništva te predaje predmete iz ovih oblasti na Ekonomskom fakultetu, na još nekoliko fakulteta Sveučilišta u Mostaru i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Nekoliko godina je bio angažiran i na Ekonomskim fakultetima Sveučilišta u Splitu i Univerziteta u Zenici. Voditelj je Zajedničkog poslijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Splitu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Član je Global Entrepreneurship Monitoring tima za Bosnu i Hercegovinu, član Nadzornog odbora Aluminij d.d. Mostar, član Upravnog odbora Tehnološkog parka „Intera“ iz Mostara, član je odjela za gospodarstvo i voditelj pododjela za poduzetništvo, obrt i međunarodne fondove Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora.  Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Mostaru (1982.-1986.) magistrirao je 2001. godine i doktorirao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pod mentorstvom prof.dr.sc. Marina Buble.  Na Sveučilištu u Mostaru je angažiran od 1998. god. a od 2007. god. je u stalnom radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu na kome je u grani Menadžmenta biran u sva zvanja od asistenta, docenta, izvanrednog profesora i konačno 2016. godine u redovitog profesora (trajno zvanje). Dužnost prodekana za nastavu i studente obnašao je na Ekonomskom fakultetu od 2012. do 2017. godine kada je postao član Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru iz reda nastavnika što je bio do 30.9.2017. god., nakon toga je izabran za prorektora.  Autor/koautor je 5 knjiga koje se kao udžbenici koriste kao literatura na različitim fakultetima i to (s prof.dr.sc. Marin Buble) Menadžment malih poduzeća – Osnove poduzetništva i Menadžment malih poduzeća - Osnove menadžmenta, (s prof.dr.sc. Lidijom Lesko Bošnjak) Osnove menadžmenta Ljudskih potencijala, Obiteljsko poduzetništvo (8 autora sa Sveučilišta iz Mostara i Splita - urednik prof.dr.sc. Dejan Kružić), te samostalno Menadžment neprofitnih organizacija. Autor/koautor je 50- tak znanstvenih i 10- tak stručnih radova, bio je voditelj i sudjelovao u brojnim projektima, te ima bogato iskustvo u radu i suradnji u javnoj upravi i gospodarstvu.  Aktivan je trener i sportski djelatnik, majstor karatea crni pojas 8. Dan. Sudionik je Domovinskog rata, nositelj više odličja (Spomenica domovinskog rata, Spomenica domovinske zahvalnosti, Hrvatski pleter, Hrvatski trolist, Medalje „Ljeto 95“ i „Oluja“) te ima čin pričuvnog brigadnog generala.
Doc.dr.sc. Boris Crnokić
Voditelj ureda za projekte
Boris Crnokić je rođen u Jajcu 25. kolovoza 1983. godine, gdje je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. 2008. godine stječe zvanje diplomirani inženjer strojarstva, smjer dizajn konstrukcija, na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru, a gdje je od iste godine uposlen je kao asistent. 2011. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij strojarstva na istome Fakultetu, a gdje je 2016. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Razvoj algoritma upravljanja navigacijom mobilnog robota primjenom umjetnih neuronskih mreža“. U srpnju 2017. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent na znanstvene grane mehatronika i robotika, a uz to je i predavač u sklopu TRAIN+ programa. Doc. dr. sc. Boris Crnokić je autor i/ili koautor 20 znanstvenih i stručnih radova objavljenih i citiranih u više znanstvenih časopisa i konferencija, a sudjelovao je i prezentirao radove i referate na 10 znanstvenih i stručnih konferencija. U posljednjih 10-ak godina sudjelovao je u 20-ak državnih i Europskih znanstvenih, stručnih i drugih projekata, a kroz različite programe akademske razmjene boravio je u Beču na “Fachhochschule Technikum Wien”, te u Mariboru na Fakulteti za strojništvo Sveučilišta u Mariboru. Trenutačno je voditelj Ureda za projekte Sveučilišta u Mostaru, a u razdoblju od 2017. do 2019. godine obnašao je funkciju prodekana za nastavu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru. Boris Crnokić je pridruženi član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini. Od prosinca 2017. godine obnaša funkciju zamjenika predsjednika Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu, a od listopada 2019. god. član je Povjerenstva za polaganja stručnih ispita iz oblasti strojarstva, smjer proizvodno strojarstvo, pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom u razumijevanju, govoru i pisanju.
Dr. Almir Peštek
Profesor
Prof. dr. rođen je 21.02.1973.godine Vodeći ekspert za turizam u Bosni i Hercegovini. Redovni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Polja uže ekspertize su vezana za marketing, digitalni marketing i socijalne medije, poduzetništvo, razvoje SME poduzeća, lokalni i regionalni ekonomski razvoj i sl. Posjeduje veoma bogato konzultantsko iskustvo kako kao domaće kompanije i javne institucije, tako i za međunarodne organizacije kao što su UNDP, EUSR, EU IPA programi itd. Autor je velikog broja stručnih i naučnih istraživanja i članaka, te aktivan učesnik brojnih međunarodnih naučnih konferencija. Veliki broj naučno istraživačkih radova iz oblasti turizma.
Ivan Jezeraškić
Menager
Rođeni Vitežanin Ivan Jezeraškić sa njemačkom adresom uspješni je menager njemačke tvrtke koja se bavi proizvodnjom i distribucijom pametnih ploća. Ivan je za naš portal potvrdio dolazak na Centralna Business Forum, gdje će na panelu vezanom za obrazovanje imati predavanje  „Digitalizacija na području obrazovanja i poslovne komunikacije“. Životni put Ivana Jezeraškića Životni put je Ivana Jezeraškića vodio od rodnoga Viteza, preko Splita, sve do Njemačke, u kojoj se skrasio. Svaki početak zahtijeva puno strpljenja, učenja i rada, pa i njegov. Promijenio je više poslova i prije tri godine se pridružio korporaciji Degen GmbH co. KG kao monter školskih ploča. Već na početku sam primijetio visoku razinu digitalizacije obrazovanja u Njemačkoj i važnost koju tvrtke pridaju unapređenju korisničkog iskustva i produktivnosti. Počeo sam kao monter, ali sam brzo napredovao i postao voditelj tima. Svjestan da je to i dalje ispod mojih potencijala, istraživao sam tržište i razvio plan za osvajanje jugoistočnog europskog tržišta,“ kaže Ivan. Svoju viziju podijelio je s vlasnicima tvrtke i dobio podršku za realizaciju  plana. Vodeći se načelom „misli lokalno, djeluj globalno“, odlučuje ideju digitalizacije usmjeriti ka BiH.
Prof.dr. Željko Šain
Ekonomski analitičar
Četrdeset devet godina profesor Željko Šain proveo je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od studenta, profesora, dekana, majstora, sve je to bio i, kako sam kaže, najveći dio života proveo je upravo na fakultetu. Pregledao je više od 40.000 studentskih radova, bio mentor na stotine diplomskih radova i svoj radni vijek završava na ovom fakultetu.  Šain je ekonomski analitičar zadužen za financije, osiguranje i privrednu ekonomiju.  Njegova poruka je "Neprestano učiti i humani produktivno primjenjivati znanje". 
Antonija Jozić
Županica
Rođena je 13. lipnja 1978. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završila je u Pleternici, a Gimnaziju u Požegi. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku završila je Preddiplomski sveučilišni studij Financijski menadžment i stekla titulu sveučilišne prvostupnice ekonomije (univ.bacc.oec.). Trenutno pohađa Diplomski studij Financijski menadžment na istom fakultetu. Udana je i majka četvoro djece. Privatna je poduzetnica koja iza sebe ima dugogodišnje poduzetničko iskustvo u prerađivačkoj industriji. U tom periodu bila je aktivna i u Upravnim odborima Udruženja obrtnika Požega te županijske obrtničke komore. Članica je Hrvatske demokratske zajednice od 1994. godine, trenutno je predsjednica GO HDZ-a Pleternica, potpredsjednica ŽO HDZ-a Požeško-slavonske županije te članica Središnjeg odbora HDZ-a. Članica je Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatske demokratske zajednice. Bila je vijećnica u Gradskom vijeću Grada Pleternice u mandatu 2005.-2009., obnašala dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Pleternice od 2009.-2013., a od 2013.-2021. godine dužnost gradonačelnice Grada Pleternice. Bila je zastupnica u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije od 2013.-2021. godine, a potpredsjednica Skupštine od 2017.-2021. godine. Na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine, u prvom krugu s potporom od 58,12%, izabrana je za županicu Požeško-slavonske županije. Članica je hrvatskog izaslanstva u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strassbourgu od 2016. godine, a 2021. godine izabrana je za potpredsjednicu Doma lokalnih vlasti te potpredsjednicu EPP/CCE grupe zastupnika. U svibnju 2021. izabrana je za izvjestiteljicu Kongresa za proračun i resurse. Zamjenica je člana u Europskom odboru regija (COE) u Bruxellesu. Bila je članica Predsjedništva Udruge gradova od 2013.-2021. godine. Sudionica je brojnih konferencija, seminara, a za vrijeme obnašanja dužnosti gradonačelnice Grada Pleternice grad je dobitnik brojnih priznanja, od čega izdvajamo titulu „Pametnog grada – grada budućnosti“, te je uvršten među TOP10 gradova u Republici Hrvatskoj po korištenju EU fondova.
Amir Hasičević
Ministar
Rođen 23. 4. 1971. godine u Doboju. Srednju stručnu spremu stekao je u Elektrotehničkoj školi u Doboju, nakon čega upisuje i završava Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli. Doktor je ekonomskih nauka, osnivač i vlasnik društva za reviziju “Hasičević” d.o.o. Gračanica, koje okuplja revizore sa značajnim iskustvom koje su stekli vršeći reviziju u firmama na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine. Ovlašteni je revizor, certificirani računovođa, sudski vještak, ovlašteni procjenitelj i stečajni upravitelj. Predsjednik je Skupštine udruženja ratnih veterana 212/222 Bosansko- oslobodilačke brigade. Četiri godine rata proveo je kao diverzant u ARBiH zauzevši prve redove odbrane zemlje. Aktivno govori engleski jezik.
Nasiha Pozder
Ministrica
Rođena 1978. godine u Tuzli. Diplomirala 2003. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. godine doktorirala na oblasti arhitektura i urbanizam. Stručni ispit položila 2008.godine. Od 2004. godine zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje, gdje je 2018. godine izabrana u zvanje docenta. Autorica je značajnog broja naučnih i stručnih radova, a kao gostujuća predavačica ostvarila saradnju na Technische Universität Wien, Technische Universität Stuttgart, Inalco institute Sorbonne Pariz, İTÜ Istanbul Technical University itd. Profesionalnu karijeru razvijala i kroz Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje AFS gdje je vodila tim zadužen za projekte iz oblasti urbanizma, ali i kroz saradnju sa lokalnim zajednicama i strukovnim udruženjima, te kao konsultantica za UNDP i Svjetsku banku na projektima Recovery, Local Integrated Development, Climate-Ready Cities. U mandatu 2018-2022. obavljala dužnost zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a svoj politički angažman vezuje sa stručnim, pa od 2012.godine učestvuje u radu komisija za urbanizam i prostorno planiranje i zaštitu kulturnog, prirodnog i historijskog naslijeđa Federacije Bosne i Hercegovine, te Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva. Značajnu saradnju ostvarila i kao konsultantica i predavačica za Friedrich Naumann, Heinrich Böll, WFD i Boris Divković fondacije na projektima i seminarima u oblasti prostorne politike, zaštite okoliša i smart city rješenjima. Aktivno govori Engleski jezik.