Dr. Almir Peštek

Prof. dr. rođen je 21.02.1973.godine
Vodeći ekspert za turizam u Bosni i Hercegovini. Redovni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog
fakulteta u Sarajevu. Polja uže ekspertize su vezana za marketing, digitalni marketing i socijalne medije,
poduzetništvo, razvoje SME poduzeća, lokalni i regionalni ekonomski razvoj i sl. Posjeduje veoma bogato
konzultantsko iskustvo kako kao domaće kompanije i javne institucije, tako i za međunarodne
organizacije kao što su UNDP, EUSR, EU IPA programi itd. Autor je velikog broja stručnih i naučnih
istraživanja i članaka, te aktivan učesnik brojnih međunarodnih naučnih konferencija.
Veliki broj naučno istraživačkih radova iz oblasti turizma.

CBF učesnik