Vedran Šupuković

Vedran Šupuković trenutno obnaša funkciju direktora RK Zagreb
Rođen 17.06.1979. godine u Doboju, BiH u obitelji pravnika. Nakon završetka srednje škole 1998. godine
u Dubrovniku je diplomirao na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu. Odmah nakon
stjecanja diplome upisuje znanstveni poslijediplomski studij na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Mostaru i počinje raditi u širenju italijanskog Liquigasa na području BiH. U Zagrebu
započinje poslovnu karijeru u Okiporu d.o.o. (ex INA OKI) i postaje direktor društva, nakon čega slijedi
pozicija direktora Tehničko remontnog centra Zagreb i Predsjednika uprave regionalne grupacije C.I.A.K.
d.d. gdje radio 8 godina šireći poslovanje u zemljama bivše Jugoslavije.
Od kraja 2017. Godine obnaša dužnost direktora Rukometnog kluba Zagreb, najtrofejnijeg sportskog
kolektiva u Republici Hrvatskoj sa više od 70 titula uključujući i dvije titule europskog prvaka s početka
devedesetih prošlog stoljeća.
Magistrirao i doktorirao na Paneuropskom univerzitetu u Banja Luci, na Fakultetu poslovne ekonomije –
nastavno zvanje docent u znanstvenom polju ekonomija, užim nastavnim oblastima menadžment
financije gdje i predaje dva izborna predmeta "Menadžment rizika" i "Krizni menadžment- revitalizacija i
obnova poduzeća.
Osim navedenog, ima i završen stručni magistarski studij iz poslovnog prava, te je stalni sudski vještak za
financije i ekonomiju poslovanja u Republici Hrvatskoj i član društva hrvatskih sudskih vještaka i
procjenitelja. Također član je i Upravnog odbora Forum Club Handball-a, najviše institucije svjetskih
rukometnih klubova sa sjedištem u Kelnu za mandatno razdoblje 2021-2025. godine.

CBF učesnik