Sanela Pokrajčić

Sanela Pokrajčić je diplomirani inženjer elektrotehnike koja je to obrazovanje stekla na
Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ima preko 25 godina rada u elektroenergetskom
sektoru.
Od 1998. godine do 2004. godine radila je u JP EP HZ HB d.d.Mostar od referentske pozicije, preko
pozicije vodećeg inženjera do pozicije rukovoditelja službe.
Od 2004. godine tj. od osnutka Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
radi u FERK-u na poziciji Rukovoditelja sektora za tarife, a zatim kao privremeni član FERK-a. Na
funkciju člana FERK-a je izabrana u veljači 2017. godine na petogodišnji mandat.
Trenutačno vrši dužnost člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz
reda hrvatskog naroda.

CBF učesnik