Prof.dr.Saša Mičić

Prof. dr Saša Mičić, profesor na predmetu Projektni i investicioni menadžment. 20 godina radnog iskustva u pripremi prijedloga projekata prema domaćim i međunarodnim donatorima. Radio na pripremi, pisanju i implementaciji projektnih prijedloga za programe: IPA III, IPA CBC, C2C, CEI, Via Dinarica, EU4AGRI, EU4Business, USAID WHAM, BACID, USAID Diaspora Invest, The Excellence in Innovation Projects. Na Centralna Business Forumu vodit će edukaciju za pisanje projekata za bespovratna sredstva EU

CBF učesnik