Marin Mamuza

Marin Mamuza direktor je Continental Adventure Livno
Datum rođenja: 15.09.1992. godine.

Marin Mamuza je mladi poduzetnik iz Livna i fotograf po profesiji koji se u veoma kratkom roku
nametnuo kao ključna figura u razvoju turizma na području grada Livna i okolice. Uspješno provodi
turističke ture i aranžmane u okviru Continental Andventure agencije i primjer je rada receptivne
turističke agencije u Bosni i Hercegovini. Do sada je realizirao brojne projekte koji su vezan za promociju
i menadžment destinacije čime je postavio Livno na turističku kartu Bosne i Hercegovine. Trenutno
realizira projekt izgradnje glamping resorta koja je najveća investicija u ruralni turizma u Bosni i
Hercegovini.

CBF učesnik