Antonija Jozić

Rođena je 13. lipnja 1978. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu završila je u Pleternici, a Gimnaziju u Požegi. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku završila je Preddiplomski sveučilišni studij Financijski menadžment i stekla titulu sveučilišne prvostupnice ekonomije (univ.bacc.oec.). Trenutno pohađa Diplomski studij Financijski menadžment na istom fakultetu. Udana je i majka četvoro djece. Privatna je poduzetnica koja iza sebe ima dugogodišnje poduzetničko iskustvo u prerađivačkoj industriji. U tom periodu bila je aktivna i u Upravnim odborima Udruženja obrtnika Požega te županijske obrtničke komore.

Članica je Hrvatske demokratske zajednice od 1994. godine, trenutno je predsjednica GO HDZ-a Pleternica, potpredsjednica ŽO HDZ-a Požeško-slavonske županije te članica Središnjeg odbora HDZ-a. Članica je Odbora za regionalni razvoj i fondove EU Hrvatske demokratske zajednice.

Bila je vijećnica u Gradskom vijeću Grada Pleternice u mandatu 2005.-2009., obnašala dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Pleternice od 2009.-2013., a od 2013.-2021. godine dužnost gradonačelnice Grada Pleternice. Bila je zastupnica u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije od 2013.-2021. godine, a potpredsjednica Skupštine od 2017.-2021. godine. Na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine, u prvom krugu s potporom od 58,12%, izabrana je za županicu Požeško-slavonske županije.

Članica je hrvatskog izaslanstva u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u Strassbourgu od 2016. godine, a 2021. godine izabrana je za potpredsjednicu Doma lokalnih vlasti te potpredsjednicu EPP/CCE grupe zastupnika. U svibnju 2021. izabrana je za izvjestiteljicu Kongresa za proračun i resurse. Zamjenica je člana u Europskom odboru regija (COE) u Bruxellesu.

Bila je članica Predsjedništva Udruge gradova od 2013.-2021. godine. Sudionica je brojnih konferencija, seminara, a za vrijeme obnašanja dužnosti gradonačelnice Grada Pleternice grad je dobitnik brojnih priznanja, od čega izdvajamo titulu „Pametnog grada – grada budućnosti“, te je uvršten među TOP10 gradova u Republici Hrvatskoj po korištenju EU fondova.

CBF učesnik