Amir Hasičević

Rođen 23. 4. 1971. godine u Doboju.

Srednju stručnu spremu stekao je u Elektrotehničkoj školi u Doboju, nakon čega upisuje i završava Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Doktor je ekonomskih nauka, osnivač i vlasnik društva za reviziju “Hasičević” d.o.o. Gračanica, koje okuplja revizore sa značajnim iskustvom koje su stekli vršeći reviziju u firmama na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovlašteni je revizor, certificirani računovođa, sudski vještak, ovlašteni procjenitelj i stečajni upravitelj.

Predsjednik je Skupštine udruženja ratnih veterana 212/222 Bosansko- oslobodilačke brigade. Četiri godine rata proveo je kao diverzant u ARBiH zauzevši prve redove odbrane zemlje.

Aktivno govori engleski jezik.

CBF učesnik