Amarildo Mulić

Direktor JU Nacionalni park UNA

Amarildo Mulić je rođen 11.02.1967.godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Sveučilištu u
Rijeci (RH), Fakultet za Menadžment u turizmu sa sjedištem u Opatiji, stekao zvanje magistra
ekonomije. Govori 4 strana jezika. Prva radna iskustva stječe u Italiji u turističko-ugostiteljskom sektoru, gdje
je nakon toga kao projekt menadžer radio u financijskom sektoru. Bio je direktor prve Turističke zajednice Općine
Bihać u periodu od 1999 –2003. godine, a zatim i izvršni direktor Turističke zajednice Unsko-Sanskog kantona. Šest
godina je obavljao funkciju Savjetnika Općinskog načelnika Bihaća. Od travnja 2011. godine obavlja funkciju
direktora Javnog poduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać, prvog za sada i jedinog Nacionalnog parka u
Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored ovoga, obavlja i funkciju predsjednika Asocijacije Zaštićenih područja
„Parkovi Dinarida“ sa sjedištem u Podgorici..
Koliko je Nacionalni park doprinio razvoju turizma, ali i financijskom doprinosu građanima Bihaća i
USK-a, gospodarstvenicima, ugostiteljima, obrtnicima najbolje govori podatak da je Bihać 2011.
godine imao samo četiri veća smještajna kapaciteta. Danas Bihać ima 43 hotela, motela tj. veća
smještajna kapaciteta, a posebno mjesto zauzimaju “mali” porodični apartmani, što je za mnoge to
dodatni, a za neke i jedini izvor prihoda

CBF učesnik