Prof.dr. Almir Badnjevič

Almir Badnjević je rođen 1986. godine u Bosanskoj Krupi u Bosni i Hercegovini, a trenutno obnaša funkciju direktora IDDEEA BiH.

Titulu doktora nauka stekao je 2015. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. godine obavlјa poslove iz dvije oblasti, poslovne i akademske. U periodu od 2010. do 2014. godine radio je u industriji medicinskih uređaja, metrologije, standarda i obrade velike količine kompleksnih podataka (Big data).

Jedan je od osnivača ideje o uklјučivanju medicinskih uređaja sa mjernom funkcijom u zakonski metrološki okvir i uspostavlјanju praćenja mjerenja u medicinskim mjerenjima na globalnom nivou. Po toj ideji je 2014. godine osnovao jednu od najopremlјenijih laboratorija za ispitivanje i verifikaciju medicinskih sredstava u Evropi, laboratoriju Verlab. Osnovni zadatak Verlaba je da vrši godišnju provjeru sigurnosti i performansi medicinskih sredstava u svim zdravstvenim ustanovama Bosne i Hercegovine u skladu sa Standardom ISO 17020. Na osnovu iskustva stečenog u ovoj oblasti, kao jedan od urednika napisao je knjigu „Kontrola medicinskih uređaja radi zakonskih obaveza“ koju je objavila izdavačka kuća Springer Nature. U prošlosti je bio savjetnik u više od 20 ministarstava zdravlјa širom svijeta u oblasti medicinskih uređaja.

Kompanija Verlab je 2022. godine osnovala prvi Naučno-istraživački institut u Bosni i Hercegovini nazvan Verlab institut za biomedicinski inženjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju.

Za manje od godinu dana, Institutu je uspostavio saradnju sa institucijama kao što su CERN, Fraunhofer, Helmholtz i učestvovao u nekoliko međunarodnih projekata u oblasti računarstva visokih preformansi, vještačke inteligencije i medicinskih uređaja. Institut Verlab je kandidat da postane globalni centar za saradnju sa SZO-om.

Savjet ministara Bosne i Hercegovine imenovao ga je 2023. godine za direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine na mandatni period 2023-2028.

U svojoj akademskoj karijeri, od 2015. godine radi kao šef Katedre za genetiku i bioinženjerstvo na Fakultetu tehničkih i prirodnih nauka Međunarodnog Burč univerziteta. Osnovao je prvi master i doktorski program bioinženjerstva u Bosni i Hercegovini. Na Međunarodnom Burč univerzitetu danas je u zvanju redovnog profesora u oblasti bioinženjerstva, dok je na Univerzitetu u Sarajevu u zvanju vanrednog profesora u oblasti informatizacije zdravstva. Od 2015. godine radi i kao ekspert za praksu na Univerzitetu u Vorviku (UK). Autor je ili koautor preko 150 poglavlјa u knjigama, knjiga, članaka u časopisima i članaka sa međunarodnih konferencija. Uvršten je u 2% najbolјih svjetskih naučnika na listi Elsevier i Stanford univerziteta.

Izabran je 2022. godine za redovnog člana Međunarodne akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine i redovnog člana Evropske akademije nauka i umjetnosti, dok je 2023. postao član Svjetske akademije umjetnosti i nauke.

Godine 2022. imenovan je za glavnog urednika časopisa za tehnologiju i zdravstvenu njegu koji izdaje IOS štampa i pomoćnog urednika časopisa Springer, Zdravstvo i tehnologija, kao i elektronskog časopisa Springer, Prirodno biomedicinsko inženjerstvo.

Pored akademskog i poslovnog sektora, profesionalno iskustvo je sticao kroz nevladine organizacije. Godine 2014, osnovao je Društvo za bosanskohercegovačko medicinsko i biološko inženjerstvo koje je državni predstavnik u Međunarodnoj federaciji za medicinsko i biološko inženjerstvo (IFMBE) i Evropskoj alijansi za medicinsko i biološko inženjerstvo i nauku (EAMBES), a kao jedan od osnivača izabran je za predsjednika.

Ovo Društvo je 2021. godine osnovalo LabHab koji je postao EU DIH(Evropski digitalni inovacioni hab).

Od 2015. godine ovo Društvo po prvi put u istoriji države započinje organizovanje Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom bioinženjerstvu (CMBEBIH), koja okuplјa približno 700 učesnika iz 40 zemalјa svake dvije godine.

Od 2016. godine, imenovan je za člana Upravnog odbora Tehničkog komiteta za kardiopulmonalne sisteme Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE), dok je od 2020. godine imenovan za člana Upravnog odbora za IEEE standarde.

Ima mandat (2018-2024) člana odbora Odjelјenja za kliničko inženjerstvo Međunarodne federacije medicinskog i biološkog inženjerstva (IFMBE) i mandat (2018-2022) savjetnika za Regulatorna pitanja i blagajnika Evropske alijanse za medicinsko i biološko inženjerstvo i nauku (EAMBES).

Radio je kao koordinator za IEEE standarde za Region 8 (Evropa, Bliski istok, Afrika) u periodu od 2019. do 2020. godine.

Pored toga, imenovan je za člana Nadzornog odbora Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo u mandatu 2019 – 2027. Od 2021. godine imenovan je za uvaženog predavača IEEE EMBS. Ima visok status u IEEE organizaciji.

Nјegova biografija je 2016. godine priznata i uvrštena u američku publikaciju „Ko je ko u svijetu“ (Marquis Who’s Who in the World).

Godine 2018. njegovom timu je dodijelјena IFMBE nagrada za najbolјi rad u oblasti kliničkog inženjerstva, dok je 2021. Verlab dobio timsku nagradu IFMBE na globalnom nivou u oblasti kliničkog inženjerstva.

SNL magazin ga je 2018. godine proglasio za ličnost godine u Bosni i Hercegovini, 2020. časopis Ladies In magazine ga je proglasio za IN muškarca 2020, dok ga je nacionalna Fejs TV proglasila za CD ličnost 2020. godine.

Oženjen je i otac dvoje djece.

CBF učesnik