POZIV NA EDUKACIJU: Pisanje projekata za bespovratna sredstva iz EU fondova !

POZIV NA EDUKACIJU : ”Pisanje projekata za bespovratna sredstva iz EU fondova (IPA III)”

 

Poštovani,

pozivamo Vas da prisustvujete jednodnevnoj stručnoj edukaciji na temu ”Pisanje projekata za bespovratna sredstva iz EU fondova (IPA III)”, koja će se 23.09.2023. godine održati u Vitezu, u sklopu Centralna Business Foruma, koji se održava 22./23.09. u hotelu Central u Vitezu.

 

Teme:

 • Projektno razmišljanje na primjeru EU
 • Programi Evropske unije za period 2021.-2027.godine
 • Izrada projekta putem logičkog pristupa na primjeru IPA III
 • Faza analize projekta (interesne strane, SWOT, analiza problema, ciljeva i strategije)
 • Planiranje projekta (opšti i specifični ciljevi, rezultati, aktivnosti, gantogram)
 • Logička matrica – način izrade (pretpostavke, rizici, indikatori, izvori verifikacije)
 • Izrada budžeta projekta (direktni i indirektni troškovi, obrazloženje budžeta, izvori)
 • Popunjavanje aplikacionog formulara
 • Sistemi za registraciju i slanje projekata
 • Uspješni projekti, praktični savjeti i odgovori na pitanja

 

Cilj edukacije:

 • Naučiti korake od ideje do projekata, preko analiziranja, traženja partnera, planiranja, izrade budžeta i prijave aplikacije.
 • Saznati o mogućnostima koje nude EU i drugi dostupni fondovi.
 • Naučiti metodologiju izrade logičke matrice i budžeta projekta
 • Naučiti kako se registrovati i naći partnere za projekte iz EU fondova

 

Predavač: prof. dr Saša Mičić, profesor na predmetu Projektni i investicioni menadžment, 20 godina radnog iskustva u pripremi prijedloga projekata prema domaćim i međunarodnim donatorima. Radio na pripremi, pisanju i implementaciji projektnih prijedloga za programe: IPA III, IPA CBC, C2C, CEI, Via Dinarica, EU4AGRI, EU4Business, USAID WHAM, BACID, USAID Diaspora Invest, The Excellence in Innovation Projects.

Edukacija je namijenjena svima koji žele da nauče pisati projekte za bespovratna sredstva iz EU fondova.

 

Mjesto i datum održavanja edukacije:

Hotel Central, Vitez, ul. Poslovna zona 96, 23.09.2023. godine (subota) sa početkom u 12:00 sati. 

Kotizacija: 100,00 KM.

Svi polaznici dobijaju certifikat o sudjelovanju na specijalističkoj edukaciji.

Prijavite se putem maila info@centralnabusinessforum.com ili nas kontaktirajte na broj +387 64 45 39 004.

     UPUSTVA ZA PRIJAVU/UPLATU: 

Primalac: Udruga PRONT

Svrha uplate: Edukacija za pisanje projekata

Molimo Vas da izvršite uplatu na račun : 154-280-200-61-23-033

                             (Intesa Sanpaolo banka)

Opšti podaci:                                                                                                                                                      

Poduzeće
Adresa
Odgovorna osoba
Identifikacioni broj(ID broj), PDV broj
Tel:                                                                                Mail:
Na edukaciju prijavljujemo sljedeće kandidate

1.

2.

3.

4.

Potpis i pečat:

            Popunite narudžbenicu i pošaljite na mail info@centralnabusinessforum.com 

 

  Preuzmite plan rada edukacije: 

PLAN RADA EDUKACIJE Pisanje projekata za bespovratna sredstva iz EU fondova (IPA III) 23.09.2023.